Category: Apache

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6

0 Comments

Chào các bạn. Bài này vncloud.vn giới thiệu các bạn hướng dẫn cài đặt LAMP trên centos 6 Do đã xuất hiện từ lâu nên LAMP (viết tắt của Linux,

Read Full

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04

0 Comments

Chào các bạn. Bài này vncloud.vn hướng dẫn cài đặt LAPM trên Ubuntu 12.04 LAMP stack là tổng hợp các phần mềm mã nguồn mở khác nhau bao gồm Linux, Apache,

Read Full

Thủ thuật tối ưu LAMP server

0 Comments

Chào các bạn. Bài này vncloudn.vn giới thiệu tới các bạn thủ thuật tối ưu LAMP server Tương tự như LEMP server, khi cài đặt xong LAMP các bạn nên thực

Read Full

Add thêm website trên VPS Apache CentOS

0 Comments

Chào các bạn. Bài này vncloud.vn giới thiệu cách add thêm website trên VPS apache Centos Tương tự như bài viết hướng dẫn add thêm website chạy trên VPS nginx CentOS,

Read Full

Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

0 Comments

Chào các bạn . Bài này vncloud.vn giới thiệu các bạn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho apache Apache xuất hiện từ năm 2006 và hiện đang là webserver được

Read Full