Category: Control Panels

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng. Ngay sau khi cài đặt xong Kloxo MR, bạn sẽ cần tiến

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên Ubuntu 12.10

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên Ubuntu 12.10. Zpanel là một trình quản lý hosting tương tự như Cpanel nhưng đơn

Read Full

Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta. Ngay sau khi cài đặt Vesta CP là bạn đã có thể sử

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS. Bên cạnh các panel quản lý VPS hiện nay như Sentora còn có Vesta Control

Read Full

Cấu hình căn bản cho ZPanel

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình căn bản cho ZPanel. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình căn bản sau

Read Full

Hướng dẫn cài đặt module Ajaxplorer File Manager cho Zpanel

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt module Ajaxplorer File Manager cho Zpanel. Là một control panel tương tự như Cpanel, Direct Admin nhưng ZPanel mặc

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Zpanel 10.1.1 mới nhất

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Zpanel 10.1.1 mới nhất. Ngày 3/3/2014 vừa rồi Zpanel đã ra mắt phiên bản mới nhất ZpanelX 10.1.1 bổ sung

Read Full

Cài đặt VPSSIM quản lý VPS đơn giản

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt VPSSIM quản lý VPS đơn giản. Tương tự như HocVPS Script, VPSSIM cũng là một script tự động cài đặt và tối

Read Full

Hướng dẫn Reset Zpanel Zadmin Password

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn Reset  zpanel zadmin Password Cách đơn giản nhất để reset zadmin password là sử dụng tùy chọn reset trong

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod (Linux, Nginx, MariaDB MySQL và PHP-FPM) trên VPS CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod (Linux, Nginx, MariaDB MySQL và PHP-FPM) trên VPS CentOS. Centmin Mod là một LEMP (Linux, Nginx,

Read Full