Category: Database

Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal. Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh

Read Full

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh. Sau bài viết hướng dẫn tạo mysql database và user  bằng dòng lệnh. Mình

Read Full

Tối ưu cache MySQL Query

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tối ưu cache MySQL Query . Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ

Read Full

Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết. Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài

Read Full

Chạy lệnh MySQL không cần password

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Chạy lệnh MySQL không cần password. Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến

Read Full

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL. Nếu bạn đang sử dụng HocVPS Script và muốn kích hoạt Remote Access để kết nối với MySQL từ

Read Full

Cài đặt và sử dụng SQL Server trên Linux

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt và sử dụng SQL Server trên Linux. Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất

Read Full