Category: Mail Server

Cấu hình sendmail centos để gửi mail từ server

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình mail centos để gửi mail từ server. Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra

Read Full

Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình sendmail ubuntu để gửi mail từ server. Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên

Read Full

Cài đặt Mail Server với iRedMail trên Ubuntu

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt Mail Server với iRedMail trên Ubuntu. Việc cài đặt thành công một Mail Server luôn đòi hỏi người dùng

Read Full

Cài đặt Mail Server dễ dàng với Mail-in-a-Box

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt Mail Server dễ dàng với Mail-in-a-Box. Hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cách cài đặt một Mail

Read Full