Category: Bash Shell Script

Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn rclone Backup toàn bộ VPS lên Google Drive. Trước đây mình vẫn dùng VPS để chứa các bản backup sử

Read Full

Script tự động tải và cài đặt WordPress trên VPS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Script tự động tải và cài đặt WordPress trên VPS. Công việc test và thử nghiệm VPS yêu cầu mình thường

Read Full

[HocVPS Script Plugin] – Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress. Thông thường, khi mình muốn di chuyển hoặc sao lưu một website sử

Read Full

Script tự động cài đặt HocVPS Script và WordPress

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn script tự động cài đặt HocVPS Script và WordPress Với mục tiêu tiết kiệm tối đa thời gian triển khai

Read Full

[HocVPS Script Plugin] – Tự động sao lưu toàn bộ VPS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn cách tự động sao lưu toàn bộ VPS. Đoạn script này tự động backup toàn bộ dữ liệu trên server,

Read Full

Tự động cài đặt IPSec/L2TP VPN

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn cách Tự động cài đặt IPSec/L2TP VPN. Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server lúc trước, hôm này mình cũng sẽ

Read Full