Category: VPS cơ bản

Hiển thị số dòng trong vi / vim Linux

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hiển thị số dòng trong vi / vim Linux. Hiển thị số dòng ở vi / vim có thể sẽ rất

Read Full

Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Lệnh Check config VPS thông số VPS/Server. Công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay sau khi nhận được tài

Read Full

Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn all command phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora. Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red

Read Full

Hướng dẫn cách xem file log trên VPS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cách xem file log trên VPS. Việc xem log là công việc thường làm của người quản trị server.

Read Full

21 câu lệnh Linux phải nhớ

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn 21 câu lệnh Linux phải nhớ. Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux

Read Full

VPS là gì?

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn VPS là gì? VPS hay máy chủ ảo là dịch vụ máy chủ chạy dưới dạng chia sẻ từ 1 server chính

Read Full

Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla. Thông thường khi các bạn sử dụng shared hosting sẽ sử dụng FTP để

Read Full

Thay đổi Timezone trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Thay đổi Timezone trên CentOS. Để thay đổi của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực

Read Full

Thay đổi Timezone trên Ubuntu

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Thay đổi Timezone trên Ubuntu. Để thay đổi của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực

Read Full

Tổng quát về crontab

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tổng quát về crontab. 1. Cron là gì? Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một

Read Full