Category: Centos

Thay đổi hostname trong Linux

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Thay đổi hostname trong Linux. Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN

Read Full

Hướng dẫn cài đặt vsftp server trên CentOS 6

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt vsftp server trên CentOS 6. Để có thể sử dụng các chương trình FTP thông dụng trên

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.4

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.4. Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không

Read Full

Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS. Tương tự như bài hướng dẫn trên Ubuntu, trong bài này mình cũng sẽ

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên CentOS 6.4

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên CentOS 6.4. Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài Zpanel trên Ubuntu hôm trước, hôm

Read Full

Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên CentOS. Sau khi cài đặt xong LEMP trên CentOS, bạn sẽ cần

Read Full

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod rewrite trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn kích hoạt Apache mod rewrite trên CentOS. Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess

Read Full

Cấu hình sendmail centos để gửi mail từ server

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình sendmail centos để gửi mail từ server. Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra

Read Full

Add thêm website trên VPS nginx CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Add thêm website trên VPS nginx CentOS. Thông thường mỗi VPS mình chỉ chạy cho một website mà thôi, tuy nhiên

Read Full

Cài đặt WordPress trên CentOS 6

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt WordPress trên CentOS 6. Trước khi tiến hành cài đặt , server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP Lưu ý

Read Full